Pogrzeb katolicki

W obrzędach pogrzebowych Święta Matka Kościół nie tylko poleca Bogu zmarłych, lecz także umacnia nadzieję swoich żyjących dzieci i wyznaje wiarę, że kiedyś wszyscy ochrzczeni zmartwychwstaną z Chrystusem. W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne Misterium Chrystusa.

Pogrzeb osoby zmarłej zgłaszamy w kancelarii parafialnej, o każdej porze. Zbawienną rzeczą jest czuwanie i modlitwa za osobę zmarłą, do dnia pogrzebu. W naszej parafii ta modlitwa odbywa się w kaplicy pogrzebowej. Szczytem modlitwy jest ofiara Mszy św. sprawowana za osobę zmarłą, po niej następuje odprowadzenie ciała na cmentarz. Najlepszą cząstką jaką rodzina, krewni, przyjaciele mogą oddać osobie zmarłej jest przyjęta komunia św. Dlatego w dniach poprzedzających pogrzeb, warto skorzystać z sakramentu pokuty.

Nasz parafialny cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam spoczywają. Cmentarz jest miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy o żyjących, w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na cmentarzu zachowaj powagę. Nie pal papierosów. O czystość i porządek między grobami i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wyrzucaj tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego cmentarza jest pan Roman Sottopietra ( +48 (77) 4611 256 , +48 502 514 961 ). Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika. Postawienie nowego pomnika zgłaszamy w kancelarii parafialnej.

Ofiary, opłaty na utrzymanie naszego cmentarza (wywóz śmieci, woda, remonty, naprawy w kaplicy pogrzebowej, ogrodzeniu):

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy Mrocheń ( +48 (77) 4611 562 ). Gospodarzem cmentarza i odpowiedzialnym za pochówek jest Firma Sottopietra ( +48 502 514 961 ) Bóg zapłać wszystkim, którzy uczciwie podchodzą do sprawy opłat i porządku na cmentarzu.

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i opłaca energię elektryczną.

Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o porządek i wygląd naszego cmentarza.

Archiwum Gazetek Parafialnych