Historia

Parafia Kolonowskie położona jest nad rzeką Mała Panew, pomiędzy lasami, na pograniczu województw opolskiego i śląskiego, 35 km od Opola i 80 km od Katowic, między Ozimkiem i Zawadzkiem. Należy do dekanatu Zawadzkie i liczy ok. 1750 parafian.

Kolonowskie to miejscowość składająca się z kilku założonych XVIII w. osad: Bzinitzka, Rogolowietz i Staniska Kolonia - zwana później Haraschowska. Opiekę duszpasterską sprawowali księża proboszczowie ze Szczedrzyka, a później z Krasiejowa i ze Staniszcz Wielkich. Z tej ostatniej parafii, po oddzieleniu, powstała Parafia Kolonowskie. W 1933 r. w Kolonowskiem ustawiono barak, który służył, jako kaplica do odprawiania Eucharystii. Posługę duszpasterską pełnili księża ze Staniszcz Wielkich. 

Punktem zwrotnym w powstaniu parafii była decyzja wybudowania kościoła. Zezwolenie na budowę otrzymano 19 lutego 1948 r. Promotorem i budowniczym tego wspaniałego obiektu w bardzo trudnych powojennych czasach był ksiądz Henryk Czerwionka. Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi konsekrowano 30 maja 1954 r. Razem z kościołem powstała plebania i został założony cmentarz. W późniejszych latach dobudowano salki i zbudowano klasztor.

1954-2024
Niepokalane Serce Maryi
70 lat
PODZIĘKOWANIE
dla
P A R A F I A N
Za dzisiejszy wkład
SERCE i TROSKĘ
w historię naszej parafii
W jej wymiar
materialny i duchowy
Pamiętamy o Naszych
dobrodziejach i darczyńcach
w Mszy św. i Modlitwie
ks. Piotr Bekierz
proboszcz
Archiwum Gazetek Parafialnych