Kapłaństwo

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:

WSD

ul. Drzymały 1, 45-342 Opole

skr. poczt. 246

tel. 77 442 40 01, 77 442 40 01

Więcej informacji tutaj

Archiwum Gazetek Parafialnych