Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu przez ojca Anzelma Gadka karmelitę bosego i sługę Bożą Matkę Teresę Kierocińską. 

Zgromadzenie oparte jest na duchowości i regule karmelitańskiej, łączy modlitwę z apostolstwem czynnym. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus według praktyki Małej drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej Patronki Zgromadzenia.

Moim Niebem będzie czynić dobrze na ziemi

Zgodnie z duchem i celem Zgromadzenia siostry pomagają w pracy duszpasterskiej jako: katechetki, organistki, zakrystianki. Siostry opiekują się chorymi; prowadzą przedszkola, zwłaszcza dla dzieci ubogich, sierot i opusz­czonych przez rodziców; prowadzą domy rekolekcyjne, pracują na misjach w Burundi i Rwandzie (Afryka), a także na Białorusi, w Czechach, Austrii, Francji i we Włoszech.

Za przykładem Świętych Karmelu, siostry starają się o wzrost i świętość powołań kapłańskich i misyjnych, ofiarując w tym celu modlitwy, pokuty i ofiary codziennego życia.

Obecnie Zgromadzenie liczy ponad 450 sióstr i rozwija się w trzech Prowincjach: Wrocławskiej, Krakowskiej i Łódzkiej. Nasze siostry należą do prowincji wrocławskiej.

Obecnie w naszej parafii posługują: s. Macieja, s. Mirosława oraz s. Sawiana.

Więcej informacji na temat Zgromadzenia Sióstr Karmeli­tanek Dzieciątka Jezus znajdziesz tutaj.

Archiwum Gazetek Parafialnych