Eucharystia

Eucharystia, Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

Dzieci do I Komunii Świętej przystępują w III klasie szkoły podstawowej. W naszej Wspólnocie Parafialnej uroczystość ta ma miejsce w I niedzielę maja.

Rocznica I Komunii Świętej jest celebrowana w II niedzielę maja.

Archiwum Gazetek Parafialnych