Małżeństwo

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej.

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

Należy przedłożyć:

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych (4 spotkania), które odbywają się między innymi w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem ( +48 (77) 4616 387) oraz w Opolu - Parafia Katedralna ( +48 (77) 4542 579).

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

Archiwum Gazetek Parafialnych