Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej.

 

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

 

Należy przedłożyć:

-     Metrykę chrztu świętego (nie starsza niż 6 miesięcy)

-     Zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dot. to małżeństw tzw. konkordatowych, czyli zawartych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);

-     Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej

 

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych (4 spotkania), które odbywają się między innymi w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem (tel. 077/ 461 63 87) oraz w Opolu - Parafia Katedralna (tel. 077/ 454 25 79).

 

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.