Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej, przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych – imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.

 

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ PRAKTYKUJĄCY KATOLICY

- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,

- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),

- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

 

W związku z powyższym chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego miejsca zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).

 

Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Zasadniczo nie udziela się tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin dziecka (roczki). Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy się podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

 

Nauka przed chrztem odbywa się podczas zapisywania chrztu św. w kancelarii lub dla Rodziców Chrzestnych podczas przyjścia do kancelarii po zaświadczenie. Chrzestni spoza parafii uczestniczą w nauce w swoich parafiach.