Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej, przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko; wiek i adres zamieszkania).

 

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY (tzn. przestrzegających 5 Przykazań Kościelnych):

- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,

- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),

- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

 

W związku z powyższym chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego miejsca zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).

 

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej

 

Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Zasadniczo nie udziela się tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin dziecka (roczki). Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy się podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

Terminy udzielanego chrztu w 2018 roku: 06.10. 03.11. 01.12.

 

Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00. Obecni powinni być rodzice dziecka i chrzestni. Chrzestni mogą uczestniczyć w nauce w parafii swojego zamieszkania, wtedy przynoszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza. Tylko na tej nauce są wydawane zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (obojętnie czy będą rodzicami chrzestnymi w naszej parafii czy poza). Zaświadczenie to nie akt chrztu rodzica. Zaświadczenie jest potwierdzeniem, iż Ktoś może być dopuszczony do tej godności i jest praktykującym katolikiem. Rodzice narodzonego dziecka powinni zgłosić dziecko do Chrztu w kancelarii najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszą sobotą miesiąca, w której chcą dziecko ochrzcić. Należy przynieść: akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców i chrzestnych (imię nazwisko, adres, wiek, zawód).

Terminy nauk w 2018 roku: 30.09. 28.10. 25.11.