Jezus_069.gifW obrzędach pogrzebowych Święta Matka Kościół nie tylko poleca Bogu zmarłych, lecz także umacnia nadzieję swoich żyjących dzieci i wyznaje wiarę, że kiedyś wszyscy ochrzeczeni zmartwychwstaną z Chrystusem. W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne Misterium Chrystusa.

 

Pogrzeb osoby zmarłej zgłaszamy w kancelarii parafialnej, o każdej porze. Zbawienną rzeczą jest czuwanie i modlitwa za osobę zmarłą, do dnia pogrzebu. W naszej parafii ta modlitwa odbywa się w kaplicy pogrzebowej. Szczytem modlitwy jest ofiara Mszy św. sprawowana za osobę zmarłą, po niej następuje odprowadzenie ciała na cmentarz. Najlepszą cząstką jaką rodzina, krewni, przyjaciele mogą oddać osobie zmarłej jest przyjęta komunia św. Dlatego w dniach poprzedzających pogrzeb, warto skorzystać z sakramentu pokuty.

 

 

Nasz parafialny cmentarz

 

            Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam spoczywają. Cmentarz jest miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy o żyjących, w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na cmentarzu zachowaj powagę. Nie pal papierosów. O czystość i porządek między grobami i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wyrzucaj tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego cmentarza jest pan Mieczysław Żyła. Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika. Postawienie nowego pomnika zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami (wywóz śmieci, woda, paliwo, prace porządkowe). Dlatego w imieniu swoim, Rady duszpasterskiej i każdego, któremu wygląd cmentarza leży na sercu proszę o uczciwe uiszczanie opłat. Na ostatnim posiedzeniu PRD postanowiono, że od 1 listopada 2011 roku obowiązują następujące opłaty:

- od każdego nowo stawianego pomnika 10% wartości.

- za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 100 zł, od grobu podwójnego 150 zł (opłata 100 zł na 20 lat, jest to: 5 zł na rok, 42 gr. na miesiąc).

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy Mrochen. Groby ponad 20-letnie, o które nikt nie dba i nie są opłacane, mogą zostać zlikwidowane.

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i opłaca energię elektryczną.

 

 

Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o porządek i wygląd naszego cmentarza.

Bóg zapłać wszystkim, którzy uczciwie podchodzą do sprawy opłat,

a tym samym utrzymania naszego parafialnego cmentarza.