Parafia Kolonowskie położona jest nad rzeką Mała Panew, pomiędzy lasami, na pograniczu województw opolskiego i śląskiego, 35 km od Opola i 80 km od Katowic, między Ozimkiem i Zawadzkiem. Należy do dekanatu Zawadzkie i liczy ok. 1750 parafian.

 

Kolonowskie to miejscowość składająca się z kilku założonych XVIII w. osad: Bzinitzka, Rogolowietz i Staniska Kolonia - zwana później Haraschowska. Opiekę duszpasterską sprawowali księża proboszczowie ze Szczedrzyka, a później z Krasiejowa i ze Staniszcz Wielkich. Z tej ostatniej parafii, po oddzieleniu, powstała Parafia Kolonowskie. W 1933 r. w Kolonowskiem ustawiono barak, który służył, jako kaplica do odprawiania Eucharystii. Posługę duszpasterską pełnili księża ze Staniszcz Wielkich. Punktem zwrotnym w powstaniu parafii była decyzja wybudowania kościoła. Zezwolenie na budowę otrzymano 19 lutego 1948 r. Promotorem i budowniczym tego wspaniałego obiektu w bardzo trudnych powojennych czasach był ksiądz Henryk Czerwionka. Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi konsekrowano 30 maja 1954 r. Razem z kościołem powstała plebania i został założony cmentarz. W późniejszych latach dobudowano salki i zbudowano klasztor.