Skład PRD na lata 2022 – 2027:

  ks. Piotr Bekierz

  Czupała Renata – przewodnicząca

  Rathmann Anna – sprawy finansowe

  Dreja Piotr – sprawy gospodarcze

  Mańczyk Jacek – protokolant

  Kała Adam – sprawy młodych

  Smyk Maria

  Sawczuk Krzysztof -

  Marianna Budny-Obst

  s. Macieja – karmelitanka

 

Skład PRE na lata 2022 – 2027:

  ks. Piotr Bekierz

  Rathmann Anna

  Dreja Piotr

  Student Joachim

  Mańczyk Gerard