Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

 

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

 

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

 

Inicjatorką i założycielką tej grupy w naszej parafii była  śp. Urszula Pokora. Należą do niej:

·         Helena Suska

·         Józef Koj

·         Krystyna Konieczko

·         Irena Jancik

·         Maria Mańczyk

·         Rafał Pocześniok

·         Jan Romańczuk

·         Krystyna Swoboda

·         Irena Czupała

·         Krystyna Rokita

·         Lydia Bekierz

·         Irena Wodarczyk

·         Maria Baron

·         Katarzyna Budnik

·         Zofia Fleger

 

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj.