Dzieło Kolpinga to katolicki ruch społeczny rozwijający się od 150 lat. Dzisiaj zrzesza 470 tysięcy członków w 60 krajach świata.
Rodzina Kolpinga
to lokalne stowarzyszenie samopomocowe posiadające osobowość prawną, których duchowym opiekunem i zarazem prezesem jest ksiądz katolicki. Należy ona do Krajowego Związku Centralnego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Krakowie, a który należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii.

 

Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem została założona w 1995r. z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza, Ks. Wolfganga Globischa.
Działalność Stowarzyszenia a przede wszystkim jej członków opiera się na realizacji czterech podstawowych zadaniach:


  Starać się być coraz lepszym chrześcijaninem
  - pogłębiając swoją religijność
  Troszczyć się o dobro rodziny
  - jako dobrzy rodzice dzieci czy rodzeństwo
  Dbać o dobro lokalnej społeczności i Ojczyzny
  - jako odpowiedzialny i aktywny obywatel
  Doceniać wartość i godność pracy
  - jako solidny i uczciwy pracownik czy pracodawca

 

Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem realizuje te zadania poprzez aktywną działalność historyczno-kulturalną, sportowo-rekreacyjna, turystyczną oraz religijną. Od wielu lat tworzy muzeum historii lokalnej w zabytkowej drewnianej chacie, poprzez swoja pracę na rzecz muzeum i zbieranie historycznych pamiątek. Przekazywanie i utrwalanie historii lokalnej poprzez artykuły w czasopismach lokalnych, regionalnych oraz wydanie monografii o historii Kolonowskiego Pt. Jest takie miejsce na ziemi… Kolonowskie, autorstwa Gerarda Mańczyka członka stowarzyszenia.

 

Od ośmiu lat organizuje wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, w których bierze liczna grupa chłopaków, a od dwóch lat i dziewcząt, zorganizowanych w 7-mio osobowe drużyny. Corocznie organizuje dla wszystkich zainteresowanych wyjazdy do ciekawych miejsc na ziemi śląskiej. Organizuje ogniska i biwaki w ramach rowerowych wycieczek szlakami naszych ścieżek turystycznych. Bierze czynny udział w festynach parafialnych i gminnych. Corocznie organizuje Drogę Krzyżową w plenerze na Rogolowcu, i nabożeństwo majowe w zamku w Kątach. Oraz wiele akcji jednorazowych wynikających z potrzeby chwili lub czasu tj. rozdział żywności z Europejskiego Banku Żywności dla osób potrzebujących, oraz wiele innych inicjatyw dla lokalnej społeczności oraz swoich członków.

 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj