SDC11315.JPGZgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu przez ojca Anzelma Gadka karmelitę bosego i sługę Bożą Matkę Teresę Kierocińską. Zgromadzenie oparte jest na duchowości i regule karmelitańskiej, łączy modlitwę z apostolstwem czynnym. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus według praktyki Małej DSC_0003drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej Patronki Zgromadzenia.

Słowa św. Teresy: Moim Niebem będzie czynić dobrze na ziemi - są hasłem Zgromadzenia.

Zgodnie z duchem i celem Zgromadzenia siostry pomagaj ją w pracy duszpasterskiej jako: katechetki, organistki, zakrystianki siostry opiekują się chorymi; prowadzą przedszkola, zwłaszcza dla dzieci ubogich, sierot i opusz­czonych przez rodziców; prowadzą domy rekolekcyjne, pracują na misjach w Burundi i Rwandzie (Afryka), a także na Białorusi, w Czechach, Austrii, Francji i we Włoszech.

Za przykładem Świętych Karmelu, siostry starają się o wzrost i świętość powołań kapłańskich i misyjnych, ofiarując w tym celu modlitwy, pokuty i ofiary codziennego życia.

Obecnie Zgromadzenie liczy ponad 450 sióstr i rozwija się w trzech Prowincjach: Wrocławskiej, Krakowskiej i Łódzkiej. Nasze siostry należą do prowincji wrocławskiej.

Obecnie w naszej Wspólnocie posługują: s. Macieja (Maria Chrobak), s. Juranda (Grażyna Tokarska), s. Mirosława (Helena Szukała) i s. Radosława (Barbara Firlejczyk).

 

Więcej informacji na temat Zgromadzenia Sióstr Karmeli­tanek Dzieciątka Jezus znajdziesz tutaj.