Gwiazda … pojawiła się, po raz kolejny, nad wejściem       do naszej świątyni. Jest z Nami od I Niedzieli Adwentu do MB Gromnicznej. Jest to „Wiecznie Świecąca Gwiazda”. Przypomina Nam i zaprasza do pięknego przeżywania czasu Adwentu i Bożego Narodzenia. Zaprasza do świątyni. Przypomina o naszych postanowie niach. Po raz pierwszy gwiazda pojawiła się w naszej parafii, wtedy, kiedy wraz z grupą młodzieży przygotowywaliśmy się do wyjazdu na ŚDM do Panamy. Wtedy hasło Panama było dalekie i abstrakcyjne. A jednak tam byliśmy! To był Cud. Gwiazda, która jest z nami o tym wydarzeniu nam przypomina. Jednocześnie wszystkich a szczególnie młodych, w tym czasie, który przeżywamy, ma mobilizować, pobudzać do wysiłku. Zapalona gwiazda niech „przemawia”, iż w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Marzenia się spełniają, tylko trzeba im pomóc. Pomysł pierwszej gwiazdy i ich powstanie to dowód na to, iż gdy się chce to wszystko można. Gwiazda ta niech swoim ciepłem zachęca do ciepła w parafii, rodzinach. Bliskości i czułości. Historia tej gwiazdy ma już 160 lat. Pochodzi z Moraw i jest ściśle związana ze wspólnotą ewangelicką braci herrnhuckich i ich Kościołem. Czas i sytuacja wtedy były ciężkie, a jednak ktoś temu się nie poddał. Rodziny z małej miejscowości Herrnhut wyjeżdżały na misje – dzieci zostawały w internacie. Po części po to, by umilić im czas adwentu, a po części by rozbudzić w nich wyobraźnię przestrzenną pan Verbeek, nauczyciel w tamtejszej szkole z tektury i papieru skleił pierwszą gwiazdę i powiesił ją w klasie do matematyki. Ozdoba tak się wszystkim spodobała, że zwyczaj tworzenia gwiazd uczniowie pielęgnowali w swoich domach. Tyle, że już nie musieli samodzielnie wycinać poszczególnych elementów. Pan Verbeek ulepszał swoją konstrukcję, opatentował ją i w 1925 r. założył wytwórnię gwiazd. Gwiazda, składa się z 17 ostrosłupów czworokątnych i 8 trójkątnych. Do dziś ręcznie skleja się te gwiazdy, tak jak przed laty. Przez cały rok powstaje ok. 270 tysięcy takich gwiazd.

 

Sentencja: Izajasz - Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.

 

PIĘKNEGO   PRZEŻYWANIA   ADWENTU

Za Nami pierwszy tydzień Rorat (5) pozostały trzy tygodnie (15)

ZAPRASZAMY