RAZEM do Lizbony

Z serca płynące słowa wdzięczności za WSZYSTKO i dla WSZYSTKICH co związane jest z festynem, który odbył się 27 maja. Dziękujemy za tak liczną od początku do końca obecność. Za występy dzieci i dorosłych, zabawy, przygotowane i zastawione stoiska, uśmiechy, tyle pięknych słów, atmosferę, porządek, zaangażowanie, tańce. Za Was PIĘKNYCH LUDZI. Za ogromne wsparcie finansowe. Wszystkim, którzy pomagali i organizowali poszczególne zadania.  Był to piękny, majowy, niesamowity dzień i noc. Nosimy WAS w swoich sercach i doświadczyliśmy dnia i Spotkań, które pójdą z Nami w Nasze życie. Zabieramy Was do  Lizbony, przede wszystkim w modlitwach i tam sprawowanej Mszy św. Teraz będziemy trwali w Naszej, każdego dnia odmawianej 10 różańca i w ten sposób odmierzali czas do wylotu na ŚDM.

DZIĘKUJEMY       BÓG  ZAPŁAĆ

Za głośny Raban przepraszamy tych, którym przeszkadzaliśmy.

 

Modlitwa ŚDM

Maryjo, Pani Nawiedzenia, która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę, poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy na nas czekają, abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana! Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki, z zapałem i radością. Pójdziemy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój, a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia. Maryjo, Pani Nawiedzenia, niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś.  Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności, do  poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa. Maryjo, razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, by także nasz świat mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju. Pani Nawiedzenia, pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim, w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha.

 

Sentencja: papież Franciszek - W tych ostatnich, tak trudnych czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny, Maryja otwiera dla wszystkich – a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona – drogę bliskości i spotkania. Mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że doświadczenie, które stanie się udziałem wielu z was w Lizbonie, stanie się nowym początkiem dla was młodych, a wspólnie z wami także dla całej ludzkości.