1954—2024

70 rocznica poświęcenia świątyni NSM w Kolonowskiem

 

Rok Jubileuszowy pragniemy przeżywać, przede wszystkim, jako Rok pogłębienia Naszej wiary. Większego przylgnięcia do świątyni i ołtarza. Miłości do parafii i tworzenia Rodziny Parafialnej. Mają temu służyć różne, proponowane wydarzenia, ale przede wszystkim,  modlitwa i zaangażowanie każdego parafianina. Odmawiajmy indywidualnie i rodzinnie modlitwy w intencji Naszej parafii. Niech Jubileuszowa świeca nie będzie tylko ozdobą i pamiątką, ale nich płonie w Naszych domach, niech jej blaski i ciepło gromadzi rodziny i osoby samotne na modlitwie. Niech często płonie. Ofiarujmy swój czas przychodząc na Msze św. również w tygodniu oraz na Nabożeństwa. Ważne jest też Nasze świadectwo i rozmowy o życiu parafii.

Od połowy maja do września będzie wystawa (zdjęcia, teksty) dotyczące historii Naszej parafii. W niedzielę 19.05. będzie na Mszach św. opowiedziana historia naszego kościoła oraz będzie całodzienna Adoracja, jako indywidualne, rodzinne Spotkanie z Jezusem. W niedzielę 26.05. tematem będzie miłość do Kościoła i parafii.

Boże Ciało chcemy przeżyć jako Święto całej parafii i każdego mieszkańca. Ten dzień będzie głównym dniem Jubileuszu. Msza św. i Procesja to Uwielbienie i Dziękczynienie składane Bogu. Po południu w ogrodach parafii będzie „Parafialne Spotkanie”. Rozmowy, kawa, ciasto, soki. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy. Występy dzieci ze szkoły i przedszkola oraz Wieczór Uwielbienia w wykonaniu chóru Colonovica i innych.

Patronką parafii jest Maryja, dlatego zechciejmy gorliwie, pięknie uczestniczyć w Czuwaniach Fatimskich, od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca. Temat rozważań: „Nasza patronka - Miriam z Nazaretu”.

Ogłaszamy Konkurs Plastyczny: Nasz kościół - narysuj, namaluj, wykonaj inną techniką. Prace przynieść do ks. Piotra lub s. Sawiany do 20 maja. Ogłoszenie wyników w Boże Ciało. Prace będą umieszczone w kościele.

Pamiątką Jubileuszu jest nowa Monstrancja oraz powstająca nowa strona www.

 

ks. Piotr Pawlukiewicz: Jako młody chłopak byłem zakochany w super rockowej grupie SBB, a jej lider Józef Skrzek to był dla mnie drugi po Bogu. Czasami pierwszy. I kiedy szedłem do seminarium mówiłem: żegnaj muzyko rockowa, żegnaj kariero rockowca, żegnaj.

 

A 20 lat później Józef Skrzek był organistą na Mszy, którą ja odprawiałem.

A Pan Bóg mówił: co? Jeszcze Pink Floydów ci sprowadzić? Masz jakieś życzenia? Masz zachcianki? Nawet głupie zachcianki? To powiedz Panu Bogu i czekaj. I przyszykuj dużą torbę, bo On nie potrafi dawać mało!

 

Okres Wielkanocny obejmuje VI niedziel oraz Uroczystości Wniebowstąpienia i Trójcy Św. Fakt wyjścia Jezusa z grobu, widzieli tylko strażnicy. Ale oni zostali przekupieni i kłamali, że to uczniowie przyszli i wykradli ciało. O Zmartwychwstaniu świadczą Objawienia, Spotkania Jezusa z niewiastami, apostołami, uczniami. Oni nie poznawali Jezusa od razu, dopiero po jego słowach lub znakach, łamaniu chleba. W poszczególne niedziele Wielkanocne dzielę się „małymi znakami”, z teraźniejszości, które przemawiają za tym, iż Jezus Żyje. Może podzielisz się Twymi, Spotkaniami z Zmartwychwstałym Panem …

I niedziela: Medzugorie i Figura Chrystusa Zmartwychwstałego - klimat ciszy, skupienia, modlitwy panujący w tym miejscu.

 

Konkurs dotyczący Carlo Acutisa - dokończ zdania:

1.     Carlo Acutis urodził się… (podaj datę)

2.     Podobnie jak wielu jego rówieśników interesował się… (wymień 2 rodzaje zainteresowań)

3.     Zmarł… (podaj datę)

4.     Przyczyną jego śmierci była…. (podaj nazwę choroby)

5.     Wielkim dziełem jego życia była wystawa poświęcona… 

6.     Carlo Acutis został beatyfikowany dnia… 

7.     Młody błogosławiony jest pochowany w mieście… 

8.     Z miastem tym związany jest także patron ekologów, czyli… 

 

bp. Andrzej Czaja: W Kościele wiele jest ciągle do zrobienia, zwłaszcza na poziomie obudzenia świadomości i konkretnego zaangażowania świeckich, a także funkcjonowania braterstwa i współpracy wszystkich wiernych (duchownych i świeckich w szczególności). Mimo upływu pięćdziesięciu lat od zwołania Soboru, w rzeczywistości Kościoła w Polsce nie udało się przezwyciężyć podziału wiernych na nauczających i słuchających, na aktywnych i biernych. Większości wiernych świeckich brakuje poczucia należytej odpowiedzialności za Kościół. Słyszy się nieraz: „Przecież do kościoła chodzę i na tacę daję, regularnie korzystam z sakramentów, i czego ksiądz proboszcz jeszcze ode mnie oczekuje”. Zaś w sercach wielu duchownych ciągle jeszcze dużo podejrzliwości i brakuje zaufania do świeckich. Jest więc to bardzo ważne, abyśmy wszyscy dobrze znali powołanie, miejsce i rolę świeckich w Kościele. Kim jest świecki

w Kościele, do czego jest powołany i jakie są jego zadania?

Jak realizujesz swoje powołanie, jako człowiek świecki w Kościele?

W parafii?